Vamdrup
Ungdomsskolen Kolding, Vamdrup afdeling
Herredsvej 45
6580 Vamdrup

Telefon 79 79 70 70
 
 
Hvem kan benytte klubben?
 
Børn fra 4. klasse til og med 6. klasse.
 
Hvornår er klubben åben?
Mandag: 14.35 – 17.00
Tirsdag: 14.35 - 17.00
Onsdag: 14.35 - 17.00
Torsdag: 14.35 - 17.00
Fredag 14.35 - 17.00
 
Åbent alle skoledage.
 
Medarbejdere:
Finn Jensen: 61194218
Mai Li Nguyen: 21511980
Stine Olsen: 20375587
Catrina Kristensen: 51234867
 
 
Fritidsklubben er et tilbud, som børn fra 4.-6. klasse kan benytte efter skoletid. Her har børnene mulighed for at vælge mellem mange forskellige aktiviteter som eksempelvis spil, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og hyggeligt samvær med andre jævnaldrende samt kompetente voksne.
Ungdomsskolen Kolding har fritidsklubber i Alminde-Viuf, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Klubberne har adresse på skolerne - i Alminde-Viuf dog i hallen - og drives af personale fra Ungdomsskolen Kolding.
Hver eftermiddag serveres der frugt, grønt, brød eller lignende.
Vi stiller ingen krav om fremmøde, og du behøver ikke give besked, når dit barn ikke kommer. Vi ser dog gerne, at barnet giver besked til en voksen, når de kommer og går fra fritidsklubben.
 
Ud af huset
I løbet af skoleåret arrangerer vi ture ud af huset, som fx en tur i svømmehallen eller skøjtehallen, en fisketur eller en weekendtur med overnatning. Børnene har mulighed for selv at komme med forslag til, hvor turene skal gå hen.
Der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte aktiviteter.
Du finder aktivitetsplanen i klubben og på www.ungkolding.dk - her finder du også billeder fra vores aktiviteter.
 
Børneuniversitet
Børneuniversitetet er også en del af vores fritidsklubber. Her tilbyder vi børnene leg-med-læring gennem forskellige forløb som fx skoleskak, tv-produktion, børnedemokrati og naturvejledning.
 
Forsikring
Ungdomsskolen har ingen forsikring, der dækker elever. Derfor opfordrer vi forældre til at tegne en fritids-/ulykkesforsikring for deres barn/børn.
 
Tilmelding
Tilmelding sker via Kolding Kommunes pladsanvisningssystem – Nem plads. Du finder Nem Plads på www.kolding.dk eller på følgende link https://www.kolding.dk/borger/familie-boern/boernepasning   
 
Prisen er 204 kr./md. for 2-3 ugentlige klubdage og 306 kr./md. for 4-5 ugentlige klubdage. Der betales for 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Beløbet opkræves af Kolding Kommune - Pladsanvisningen.
 
 
Fritidsklubfolder
Folder med information om Ungdomsskolens fritidsklubber i skoleåret 2017-2018
147,76 KB
1,79 MB
40,80 KB
 
Hvad sker der i klubben?
Her kan du læse, hvad der sker i Fritidsklubben i Vamdrup.
149,63 KB


Senest opdateret 13.02.2018 14:48 af YKMICC