Pigeklassen
 
Pigeklassen

Pigeklassen er Kolding kommunes skoletilbud til piger, der er bor på Frørup skole. Alle elever visiteres via PPR Kolding.

Pigeklassen har undervisning i dansk, matematik, engelsk, bevægelse og kompetencefag. kompetencefag indeholder elementer fra samfundsfag, geografi, historie, biologi, billedkunst, musik, håndarbejde, smykker, make-up, sløjd, kristendom og meget andet. 

For hver enkel elev er der tale individuelt tilrettelagt undervisning.

Der er mulighed for folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Pigeklassen følger Kolding Kommunes ferieplan.

Ved evt. spørgsmål kan viceungdomsskoleinspektør Felíx Perrier på telefon 40 45 57 03 eller på e-mail felpe@kolding.dk kontaktes for en uforpligtende samtale og evt. besøg på skolen.

 Senest opdateret 06.04.2017 12:21 af YKCAAD