Sprogklasserne
 
Sprogklasserne

I samarbejde med Sprogskolen Kolding tilbyder vi unge udlændinge en danskuddannelse (1,2 og 3), hvor de lærer at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt, samt får indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. Herigennem ønsker vi at give unge udlændinge mulighed for at være en del af et ungdomsmiljø, samtidig med at de modtager undervisning på danskuddannelserne.

Eleverne visiteres til sprogklasserne gennem Sprogskolen Kolding eller Jobcenter Kolding. Sprogklasserne har løbende elevindtag.

Eleverne evalueres hvert halve år, hvorefter målsætninger for den enkelte udstikkes for det kommende halvår.

Hovedopgave

Der undervises niveaudelt i dansk, matematik, medborgerskab og engelsk. Vi arbejder desuden med praktik, demokratisering, erhvervskendskab og lektielæsning. Dertil kommer tilbud om bl.a. Ekstra dansk, engelsk matematik, fysik/kemi, biologi, tysk og fransk i fritidsundervisningen.

Erfaringer fra ungdomsskolen viser, at det er vigtigt også at tage højde for elevernes sociale forhold for at få et positivt uddannelsesforløb. I sprogklasserne bruger vi således meget tid på at følge op på eventuelle problemer, der knytter sig til elevens fritid eller familieforhold. I sprogklasserne ønsker vi at tage vare om den unges hele liv. Derfor indgår vi et tæt samarbejde med Jobcenter Koldings sagsbehandlere. For uledsaget unge samarbejder Ungdomsskolen med Projekt Morfar, som frivilligt støtter op om unge der mangler voksenkontakt.

Ved evt. spørgsmål er I velkomne til at kontakte viceungdomsskoleinspektør Felíx Perrier på telefon 40 45 57 03 eller på e-mail felpe@kolding.dk en uforpligtende samtale og evt. besøg på skolen.

 Senest opdateret 06.04.2017 12:22 af YKCAAD