Projekt morfar m/k

 
Projektbeskrivelse

Morfar m/k projektet handler i sin enkelthed om at få ressourcestærke efterlønnere/ seniorer til at hjælpe unge mellem 15 og 25 år der potentielt er på vej til at droppe ud af en ungdomsuddannelse, hvad enten det skyldes boglige vanskeligheder, sociale og/eller personlige barrierer, med henblik på at fastholde den unge i et uddannelsesforløb samt hjælpe dem ind på arbejdspladser med henblik på tilknytning til arbejdslivet omfattende alt lige fra fritidsjob, arbejdspraktik samt arbejdsforløb med henblik på afprøvning i forhold til en evt. lærerplads- /kontrakt.

Samtidig og ikke mindst handler det også om det personlige møde mellem generationer, hvor den unge helt neutralt kan få talt om de svære ting ved livet. Relationer som vil være brugbare for kompetenceudvikling både for den unge og den ældre generation.

Ide og inspiration er hentet fra DHI–netværket (Den Helhedsorienterede Indsats) samt et lignende projekt ved Vejle Kommunale Ungdomsskole.

Projektet forankres ved Ungdomsskolen Kolding.

Målsætning:

Gennem en fremadrettet helhedsindsats at hjælpe og støtte flest muligt fra målgruppen med særlige behov i forhold til sociale kompetencer og muligheden for tilknytning til arbejdslivet gennem samarbejde med frivillige ressourcestærke efterlønsmodtagere / pensionister / voksne, der har forladt arbejdsmarkedet, men som har haft tilknytning til arbejdslivet, og som dermed har stort kendskab til arbejdslivet og gode kontakter til virksomheder/firmaer.

 

Målgruppe – unge:

Unge med bopæl i Kolding Kommune i alderen 15 til 25 år, og som potentielt er på vej til at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

Seniorer. (efterlønsmodtagere / pensionister m.v.)

Ressourcestærke voksne, der har forladt arbejdsmarkedet, men som har haft tilknytning til arbejdslivet og som dermed har stort kendskab til arbejdslivet og gode kontakter til virksomheder/firmaer.

 • Voksne som har ressourcer og livserfaring, som de kan dele med unge, som har brug for det.
 • Voksne som frivilligt og uden løn har overskud til at bruge nogle få timer om ugen på en ung.
 • Voksne som ser det som en fælles opgave, at alle unge får succes med en ungdomsuddannelse eller et job.
 • Voksne som ser det som en udfordring og glæde at gøre en forskel i et ungt menneskes liv og som har forståelsen for, at unge med særlige behov er:
 • Unge, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse uden særlig opmærksomhed,
 • Unge med særlig behov for positiv opbakning og ekstra støtte til opbygning at sit selvværd for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
 • At mange unge fra målgruppen ikke har et særligt stort netværk af voksne
 • At det har afgørende betydning, at de unge har nære relationer til voksne, hvis de møder vanskeligheder og modstand

Virksomhederne, ungdomsuddannelsesinstitutioner og deres medarbejdere:

Det alt afgørende bidrag fra virksomhederne, ungdomsuddannelsesinstitutioner og ikke mindst medarbejderne er:

 • Lysten og interessen for at tage imod en ung, som kræver lidt ekstra opmærksomhed.
 • Praktikforløb
 • Arbejdsprøvning
 • Fritidsjob
 • Vurdere muligheden for en læreplads på sigt
 • At den unge har en personlig mentor – ”morfar m/k”, som støtter op omkring hele forløbet i virksomheden.
 • Helhedsforståelsen for den menneskelige og samfundsmæssige betydning af, at den unge ikke ender i det offentlige 
  inaktive ”kørerundtsystem”, men som en positiv ressource for sig selv og for samfundet.
 • Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er opmærksomme på elever fra målgruppen med potentiel fra for at droppe ud 
  af en uddannelse, samt er opmærksom på mulighederne i projekt ”Morfar M/K”.

 

INTERESSERET I PROJEKT ”MORFAR M/K”

MÅSKE ER DU LIGE DEN MORMOR/MORFAR, FARMOR/FARFAR ELLER BEDSTEMOR MED HJERTET PÅ RETTE STED VI SØGER, OG ER DU EFTERLØNSMODTAGER ELLER PENSIONIST MED KONTAKT TIL ARBEJDSLIVET OG / ELLER KENDER NOGLE SENIORER I FORBINDELSE MED DIT TIDLIGERE ARBEJDE, FAGFORENING E.L., OG DU HAR OVERSKUD OG LYST TIL FRIVILLIGT AT HJÆLPE EN UNG MED AT KOMME VIDERE MOD EN UDDANNELSE OG ET GODT ARBEJDSLIV

Hvis det er noget for dig, så kontakt Torben Olesen på telefon 51 14 71 90Senest opdateret 07.02.2017 09:07 af YKCAAD