PULS

PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering. PULS er et tilbud om dagundervisning for sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært skal kvalificere unge to-sprogede til folkeskolens afgangsprøver. Sekundært give de elever, der ikke opnår FSA i dansk mulighed for at aflægge sprogskolens prøver iflg. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (§375).

Eleverne evalueres hvert halve år, hvorefter målsætninger for den enkelte udstikkes for det kommende halvår.

PULS har løbende elevindtag som visiteres primært fra hhv. Kolding Kommunes to-sprogs-konsulent.

Skolen arbejder efter folkeskoleloven, skolepolitiske mål for Kolding Kommune og Ungdomsskolen Kolding egen virksomhedsplan.

Når en elev fylder 18 år er det muligt at søge SU, dog skal skolen først vurdere hvor vidt det er realistisk at eleven kan færdiggøre sin danskuddannelse på 23 måneder efter SU-ansøgningen.

Hovedopgave

Der undervises niveaudelt i dansk, matematik, medborgerskab og engelsk. Vi arbejder desuden med praktik, projektarbejde, elevrådsarbejde og lektielæsning. Dertil kommer tilbud om bl.a. fysik/kemi, biologi og tysk i fritidsundervisningen.

Forældrene involveres bl.a. gennem opstartssamtaler, forældremøder og skole/hjemsamtaler. Erfaringer fra ungdomsskolen viser, at det er vigtigt også at tage højde for elevernes sociale forhold for at få et positivt uddannelsesforløb. På PULS bruger vi således meget tid på at følge op på eventuelle problemer, der knytter sig til elevens fritid eller familieforhold. PULS ønsker at tage vare om den unges hele liv, hvorfor der i samarbejde med forældre kan søges fripas til fritidsforeninger osv. For uledsaget unge samarbejder Ungdomsskolen med Projekt Morfar, som frivilligt støtter op om unge der mangler voksenkontakt.

Der ydes en individuel rådgivning og vejledning af den unge for at muliggøre valg af ungdomsuddannelse. Desuden udbredes kendskabet til det ordinære uddannelsessystem i de unges netværk.  Dette varetages af UU Kolding.

Vi ved, at I som forældre har forventninger til, at jeres barn får en stabil og tryg skolegang med faglige og sociale udfordringer. Disse forventninger glæder vi os til at imødekomme, men har i den forbindelse brug for jeres hjælp.

Som skole forventer vi:

  • At I hjælper jeres barn med at møde til tiden hver dag
  • At jeres barn møder soigneret hver dag
  • At I ringer, hvis jeres barn er syg eller på anden vis forhindret
  • At I informerer os, hvis der sker ændringer i barnets hverdag

Som evt. kommende forældre er I velkomne til at kontakte afdelingsleder Maria Specht Jepsen på mobil 20 13 57 73 eller e-mail jmari@kolding.dk for en uforpligtende samtale og evt. besøg på skolen.Senest opdateret 26.01.2024 09:02 af YKCAAD