Ungdomsskolens Dagundervisning

Dagundervisningen er for unge, som har brug for et alternativ til den almindelige folkeskoleundervisning (fra 7. klasse). Dagundervisning består af forskellige tilbud, som alle kræver visitation.

Nordre Skole:

Dette tilbud henvender sig til 7. – 10. klasses elever, som enten ikke kan eller ikke ønsker at fortsætte i den traditionelle folkeskole. Der arbejdes ud fra folkeskolens målsætninger med fokus på elevernes faglige, sociale og personlige kvalifikationer. Formålet er at ruste dem til videre uddannelse eller erhvervsarbejde. 
Visitation: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Akutklassen:

Målgruppen for Akutklassen er elever i alderen 14-16 år der mangler forskellige egenskaber, som gør det umuligt at profitere af folkeskolens tilbud. De manglende egenskaber kan vise sig som kognitive og social- og miljøbetingede vanskeligheder. Eleverne er ved PPV vurderet af PPR til at have behov for et specialklassetilbud.
Akutklassen er for elever, der har brug for støtte i dagligdagen. Undervisningen foregår i meget strukturerede, forudsigelige rammer med tydelige voksne. Voksne, der er velforberedte på både det faglige og pædagogiske plan, og som evaluerer på praksis og observationer i dagligdagen.

PULS:

PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering, og er et tilbud, som henvender sig til sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært skal kvalificere eleverne til folkeskolens afgangsprøver. Sekundært giver det eleverne mulighed for, at tage sprogskolens prøver ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Visitation: Børne- og Uddannelsesforvaltningen v. Peter Brøndsted.Senest opdateret 01.04.2019 13:35 af YKCAAD