Ungdomsskolens Dagundervisning

Dagundervisningen er for unge, som har brug for et alternativ til den almindelige folkeskoleundervisning (fra 7. klasse). Dagundervisning består af forskellige tilbud, som alle kræver instilling.

 

Nordre Skole:

Dette tilbud henvender sig til 7. – 10. klasses elever, som enten ikke kan eller ikke ønsker at fortsætte i den traditionelle folkeskole. Der arbejdes ud fra folkeskolens målsætninger med fokus på elevernes faglige, sociale og personlige kvalifikationer. Formålet er at ruste dem til videre uddannelse eller erhvervsarbejde. 
Visitation: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 

PULS:

PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering, og er et tilbud, som henvender sig til sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært skal kvalificere eleverne til folkeskolens afgangsprøver. Sekundært giver det eleverne mulighed for, at tage sprogskolens prøver ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Visitation: Børne- og Uddannelsesforvaltningen v. Peter Brøndsted.

 

UKRAINE:

UngKolding underviser unge, der er kommet til Kolding som følge af krigen i Ukraine.

 Senest opdateret 01.07.2024 09:36 af YKLJON