Nordre Skole

Hvad er Nordre Skole

Nordre Skole er en skole for unge der går på 7. og 8. årgang, som ikke længere kan se sig selv i rammerne af deres folkeskoletilbud. Vi tilbyder elever på 6. klassetrin, som er optaget med start i 7. klasse, at få en glidende start fra april og frem mod sommerferien. Dette er for at give mulighed for at opleve Nordre Skole, inden man går på sommerferie.

 

Der kan være mange årsager til en elev ikke kan modtage det traditionelle folkeskoletilbud. Der kan være udfordringer med motivationen til skolegangen, udfordringer med selvkontrol, socialt sammenspil, angstproblematikker, uklarhed omkring fremtidsudsigter, belastningsreaktioner og mange andre udfordringer.

For alle elever på Nordre skole vil målsætningen være en reinklusion til uddannelsessystemet. For de elever hvor en reinklusion til folkeskolen er urealistisk, vil målet være at blive rustet til en ungdomsuddannelse eller erhvervsarbejde.

Vi underviser i små grupper således lærerne har god tid til de enkelte elever. Med udgangspunkt i folkeskolens målsætning arbejder vi på at kvalificere eleverne på det faglige, sociale og personlige plan så de bliver bedre rustede til videre uddannelse eller erhvervsarbejde.

Eleverne skal visiteres til Nordre Skole gennem PPR.

Hvordan foregår indstillingen til Nordre Skole?

Når PPR Kolding modtager en indstilling fra den afgivne skole på en elev, der kan få et udbytte af et skoletilbud på Nordre Skole, afholdes snarest et indstillingsmøde.

På indstillingsmødet indgår elevens skolepapirer herunder faglig status og eventuelle test foretaget af PPR. Udtalelser fra sagsbehandler og lignende kan også indgå. Indstillingsudvalget beslutter herefter, hvorvidt eleven kan optages på skolen.

Udfra de oplysninger der foreligger påbegyndes en elevplan, der udvikler sig gennem hele elevens tid på Nordre Skole. Elevplanen udarbejdes af elev og kontaktlærer. I elevplanen arbejdes med faglige og sociale mål, erhvervspraktik og aftaler/kontakt mellem skole og hjem nedskrives.

Der kan indstilles og optages elever løbende på Nordre skole.

Vi ved, at I som forældre har forventninger til, at jeres barn får en stabil og tryg skolegang med faglige og sociale udfordringer. Disse forventninger glæder vi os til at imødekomme, men har i den forbindelse brug for jeres hjælp.

Som skole forventer vi:

  • At I hjælper jeres barn med at møde til tiden hver dag
  • At jeres barn møder soigneret hver dag
  • At I ringer, hvis jeres barn er syg eller på anden vis forhindret 
  • At I informerer os, hvis der sker ændringer i barnets hverdag

Som evt. kommende forældre er I velkomne til at kontakte viceungdomsskoleinspektør Felíx Perrier på telefon 40 45 57 03 eller på e-mail felpe@kolding.dk en uforpligtende samtale og evt. besøg på skolen.Senest opdateret 13.09.2022 12:39 af YKLJON