Lovgrundlag

Ungdomsskolens lovgrundlag er beskrevet i lovbekendtgørelse 997 af 8. oktober 2004, og §1 lyder:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

Det ovenstående er udgangspunkt for al ungdomsskolevirksomhed i Danmark. Loven er naturligvis bredere og langt mere uddybet. En oversigt over love og bekendtgørelser med relation til undervisningssektoren kan du finde herSenest opdateret 24.06.2016 10:27 af YKCAAD