Orientering om databeskyttelse

Kolding Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Vi er som dataansvarlig forpligtet til at oplyse dig om en række forhold og rettigheder, som du har. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne, fordi kommunen er en offentlig myndighed, der i mange tilfælde er forpligtet til at behandle personoplysningerne efter andre regler/anden lovgivning.

Du skal som udgangspunkt have besked om, at der behandles oplysninger om dig, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne mm.

 

Formål med behandlingen

Kolding Kommune behandler dine personoplysninger, fordi vi som kommune skal levere services og ydelser og i den forbindelse har brug for oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Kolding Kommunes sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 2. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3. Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af forældremyndigheden varetager normalt barnets rettigheder efter loven.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til:

  • At få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig,
  • At gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne,
  • At bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
  • I særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen,
  • At trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

 

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Kolding Kommune får normalt de fleste af de oplysninger, vi skal bruge, fra dig. Men vi kan f.eks. også hente oplysninger fra cpr-registreret eller andre offentlige registre.

Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle din sag korrekt.

Har du givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger vedrørende dig i forbindelse med behandling af din sag/ansøgning, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os, jf. nedenfor under kontaktoplysninger.

 

Kategorier af personoplysning, som indsamles

I Kolding Kommune behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler din sag. Oplysningerne kan være almindelig personoplysninger som navn, cpr-nummer, adresse og økonomi. Det kan også være mere følsomme personligoplysninger for eksempel om dit helbred og dine sociale forhold.

 

Modtager af dine personoplysninger

Kolding Kommune videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, har indgået kontrakt med tredjemand med henblik på at løse vores opgaver, andre offentlige myndigheder – eksempelvis Udbetaling Danmark.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Kommunen sletter oplysningerne, når din sag ikke længere er aktiv og opbevaringspligten udløber samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

 

Kontaktoplysninger

Ungdomsskolen Kolding

C. F. Tietgensvej 7C

6000 Kolding

Tlf. 79 79 70 70, E-mail ung@kolding.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver - DPO

Kolding Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af dine personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på telefon 79 79 75 00 eller via e-mail: dpo@kolding.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde kommunen behandler dine personoplysninger på. Du kan Kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00.

 

 Senest opdateret 26.05.2020 11:45 af YKKDHR