Sygehusundervisning
Ungdomsskolen Kolding forestår undervisning på Kolding Sygehus - børneafdelingen
 

Ungdomsskolen varetager hospitalsundervisningen på Børneafdelingen, Kolding Sygehus. De børn, der er indlagte og skønnes raske nok til at modtage undervisning, undervises enten i Børneafdelingens skolestue eller i særlige tilfælde på stuerne.

 

Herudover indgår vores lærer i et tværfagligt team bestående af 4 overlæger, 2-3 sygeplejersker, 2 pædagoger, 1 psykolog, 1 socialrådgiver, 1 ergoterapeut samt 2 fysioterapeuter. Teamets opgave er at visitere og udrede børn med funktionelle symptomer / lidelser. Dvs. symptomer, der ikke kan findes en somatisk / fysisk forklaring på. Det kan være hovedpine, mavepine, kramper, synsforstyrrelser, mistet gangfunktion mm. Symptomerne kan skyldes belastninger i barnets miljø.

 

Skolen er en vigtig brik i en sådan udredning.  Sammen med teamet afdækker læreren barnets faglige og sociale kompetencer.  Herudover er læreren med til at afdække evt. belastninger hos barnet eller i dennes miljø, samt være med til at lægge en plan for barnet efter indlæggelsen.Senest opdateret 09.04.2018 13:56 af YKCAAD